U bent hier: Home » Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering dekt je tegen schade veroorzaakt door ongevallen van allerlei aard in het privéleven. De ongevallen dienen dus wel degelijk in het privéleven te gebeuren, aangezien ongevallen tijdens het werk door andere types van verzekeringen worden gedekt, namelijk de arbeidsongevallenverzekering.

Ook ongevallen in het verkeer worden gedekt door andere types van verzekeringen. Voornamelijk de autoverzekering is hier het beste voorbeeld van. De ongevallenverzekering is dus enkel van toepassingen op ongevallen die gebeuren buiten de werkuren en buiten het verkeer. Het gaat dus om ongevallen die bijvoorbeeld gebeuren tijdens de recreatietijd, tijdens het sporten, ’s avonds en in het weekend.

In tegenstelling tot de arbeidsongevallenverzekering, die meestal wordt voorzien door de werkgever, en de verplichte autoverzekering, zijn er relatief weinig mensen die in het bezit zijn van een ongevallenverzekering. Op zich is dit verwonderlijk, aangezien we toch een aanzienlijk deel van de week besteden aan vrije tijd en recreatie.

Een ongevallenverzekering kan dus zeer interessant zijn voor mensen die veel vrije tijd hebben, en daar optimaal van gebruik maken door bijvoorbeeld het beoefenen van sporten. Een ongeval tijdens het sporten is snel gebeurd, en zowel de lichamelijke als de financiële schade door dit ongeval kunnen hoog oplopen. Doordat de financiële kost na een ongeval meestal hoog ligt, wordt de premie dit betaald wordt voor de ongevallenverzekering meestal na 1 of 2 ongevallen terugverdiend.

De premie voor een ongevallenverzekering ligt relatief laag. Een premie voor een ongevallenverzekering ligt rond de 60 euro per jaar, waardoor het zeker de moeite loont om een ongevallenverzekering af te sluiten.

De ongevallenverzekering is bovendien interessant voor zo goed als iedereen. Voor elke persoon tot 75 jaar is het interessant om de ongevallenverzekering af te sluiten. Het biedt je niet alleen 24 uur per dag zekerheid, het dekt ook de schade van een ongeval indien de schade bijvoorbeeld niet gedekt wordt door een arbeidsongevallenverzekering. Bovendien keert de ongevallenverzekering ook uit bij blijvende lichamelijke letsels en zelfs overlijden.

In deze rubriek:

>> Autoverzekering <<

>> Arbeidsongevallenverzekering <<

>> Hospitalisatieverzekering <<

>> Levensverzekering <<