U bent hier: Home

Verzekeringen

Verzekeringen zijn overeenkomsten die je kan sluiten met een verzekeringsmaatschappij. Je sluit een verzekering af als je een risico wenst af te dekken, meestal een risico dat te groot is voor jou om te dragen, of gewoon omdat je het risico niet wil dragen.

Je kan tegenwoordig verzekeringen afsluiten voor allerlei producten of diensten. Het aantal verzekeringen dat je kan afsluiten is dus al lang niet meer op één hand te tellen. Om het overzicht te bewaren, geven we op deze site een overzicht van de belangrijkste verzekeringen. Deze site geldt dus enkel als een informatieve site, met de bedoeling een overzicht te geven van de belangrijkste verzekeringen.

Verzekeringen zijn grofweg in twee grote groepen onder te verdelen. Enerzijds heb je de schadeverzekeringen. In dit geval zal de verzekeringsmaatschappij tussenbeide komen indien het product of dienst dat je verzekerd hebt, schade oploopt.

Anderzijds heb je de sommenverzekeringen. In dit geval zal de verzekeringsmaatschappij een vergoeding uiteringindien iets onzeker zich toch voordoet. Sommenverzekeringen zijn in de praktijk dan ook meestal levensverzekeringen.